ME

Old Trainer of Training Support Division, IFMSA Alumni


Training Support Division co-ordinates initiatives in leadership and skills training and the development of human resources in IFMSA. TSD also works towards organizing skills training sessions in conjunction with IFMSA activities. I'm a Trainer of IFMSA. Certifications: TNT, TOT, Attended: 220h Delivered: 210h

- Foro Baobab 2018 - Santander (National Trainers' Forum)
- Training Old Trainers (Jornadas Antiguos Formadores) CEEM 2017 - Madrid
- Trainers' Forum 2017 - Wroclaw
- Training Programme 2016: Activa el teu Potencial
- Foro Baobab 2016 - Santander (National Trainers' Forum
- TW 2015 Project Manegement
- TW 2014 Advanced Leadership
- Training Programme 2012-2015: #faigmedicina 

- Several Soft Skills Training Sessions

EHEA bachelor's degree in Medicine, University of Barcelona

The principles and practice of medicine and the skills to pursue a medical career.
Skills in examination, diagnosis, procedure and protocol, prognosis, health promotion and preventive medicine. Training in basic, social and clinical sciences, and in the fundamental principles of medicine and medical practice. Health care skills (research, teamwork and education and management), personal development skills (self-assessment, learner autonomy, concern for quality and motivation).

Relevant experience: University Clinical Center of Gdansk (Poland) Cardiotoracic Surgery August 2014, Hospital Clínic of Barcelona (Spain) Liver Transplant Surgery August 2013, Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi General Surgery August 2012, Internal Medicine July 2011.

Also, I had participated in Student Council for 4 years and in Student Delegation of my University for 6 years representing my classmates and developing some nationals and regional events. 

Desenvolupar tasques pròpies de la professió com ara l’exploració, el diagnòstic, els procediments mèdics, els pronòstics, la promoció de la salut i la prevenció, etc.
Abordar la pràctica de la professió mitjançant el coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, així com dels principis fonamentals de la medicina.
Exercir funcions sanitàries (investigació, docència i gestió; treball en equip) i de desenvolupament personal (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge autònom, cura personal, professionalitat, motivació).


Registered Dietitian, Técnico Superior en Dietética 

(2007-2009) Institut de Sales

Develop diets tailored to people and / or groups and control the quality of human consumption, analyzing their dietary behaviors and nutritional needs.
Programming and implementing educational activities to improve the eating habits of the population, under appropriate supervision.

Elaborar dietes adaptades a persones i / o col·lectius i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals.
Programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent

Nacional Officer of Media, Publications and New Technologies, AECS

(2013-2015) AECS Catalonia 

The AECS with more than 140 years, is divided into different workgroups. In 2014, I created the working group Communication, New Media and Publications for which I'm cordinador. This workstation replaces the previous one had, webmaster

Media Team of IFMSA (2013-2014) Graphic Design Specialist - People responsible for creating new projects. The most important skill for them is creativity! Not drawing, not painting but having imagination

L'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, amb més de 140 anys d'història, esta dividit en diferents grups de treball. L'any 2014, vaig crear el grup de treball de Comunicació, Noves Tecnologies i Publicacions i en sóc el coordinador. Aquest càrrec substitueix al que tenia abans, webmaser.


President of Student Organitzation, CEMCAT


Organitzation that represent all Medical Students of Catalonia.
Also I had functions as a webmaster from 2010 to 2013. 

La funció del CEMCAT és representar als estudiants de Medicina de Catalunya davant d'altres associacions i col·lectius així com davant les autoritats catalanes que tenen competències en el tema d Sanitat i Educació.

Founder & CEO, Faigmedicina

(Since 01.2012) #fagimedicina 

I started in 2012 a movement with one mision, protect the health of Medical Students. Now #faigmedicina is uprgrading to international project specialitzed in mental health education for students. We work at time management, positive thinking, fear to failure...

Fem tallers sobre estrés, gestió del temps, pensament positiu, por al fracàs, Fem activitats sobre alimentació saludable, campanyes en defensa de la salut mental dels estudiants... Això que et passa no és normal. Tens dret al Benestar. Aprendre hauria de ser una cosa agradable, i s'ha de fer amb alegria i optimisme, i no pas passar-ho malament per això

Founder & CEO, Univeristy 

(Since 02.2008) University.cat 

In 2008 I created a website for Medical Students. This site let to students share and print the notes from whole subjects of my Medical School.

Aquesta pàgina és una web dedicada als estudiants de medicina. Compartim els nostres apunts de forma privada. No està permesa la venda a tercers d'aquest material. Sí que es pot compartir, reproduir i copiar-lo parcialment per la creació de nou material...